SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

Yeni görev dağılımına ve ihtiyaçlara istinaden, önceki Yönerge yürürlükten kaldırılmış olup, yürürlüğe yeni konulan  " Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi " ve buna dair makam onayı için tıklayınız.