SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında, imzaya yetkili makamları belirlemek, verilen yetkileri belli ilke ve usullere bağlamak, hizmetlerin daha etkin ve süratli yürütülmesini temin maksadıysa hazırlanan ekli "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşları imza yetkileri yönergesi" için tıklayınız.