SAĞLIK HİZMET BEDELİNİN TERKİNİ

Sosyal Güvenlik sağlık yardımından yararlanmayan gerçek kişilere sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31/12/2014 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının terkini ile ilgili usul ve esaslarla ilgili belgeye ulaşmak için tıklayınız.