İmza Yetkileri Yönergesi

T. C. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi, yeniden düzenlenerek Bakanlık Makamı'nın 10.10.2018 târihli ve 8464 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Yönergenin son hâline  MEVZUAT kısmından ulaşabilirsiniz.