İmza Yetkileri Yönergesi
25 Ocak 2019

T. C. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi, yeniden düzenlenerek Bakanlık Makamı'nın 10.10.2018 târihli ve 8464 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Yönergenin son hâline  MEVZUAT kısmından ulaşabilirsiniz.