Genel Müdür
06 Eylül 2023

Doç. Dr. İhsan ATEŞ
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü V.