659 sayılı KHK ile Tanınan Yetkilerin Devri
24 Ocak 2019


659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hukukî iş ve işlemlerle ilgili olarak verilen yetkilerin devri hususunda
07.12.2018 târihli ve 10093 sayılı Yetki Devri Onayı için tıklayınız