Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu
24 Ocak 2019

10.01.2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 58 inci ve 59 uncu maddeleriyle 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 354 üncü ve 363 üncü maddelerinde yapılan değişiklik ile Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği kaldırılmış ve yerine Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin geçici 1 inci maddesine göre, mevzuatta Hukuk Müşavirliği'ne yapılan atıflar Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne yapılmış sayılacaktır.